xatircəmlik

xatircəmlik
is. Arxayınlıq; həyəcan, iztirab, narahatlıq, inamsızlıq olmadığı hal; işin tam uğur və müvəffəqiyyətlə nəticələnəcəyinə arxayın olma. Xatircəmlik vermək – arxayınlıq vermək, arxayın etmək, xatircəm etmək, nigarançılıqdan qurtarmaq, əmin etmək. Hərgah siz məni bir yerə işə qoymaq istəyirsiniz, hər barədə xatircəmlik verə bilərsiniz. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • siqə — ə. xatircəmlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • — is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. – İş insanın cövhəridir. (Ata. sözü). İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü; Bəyzadələri, xanları neylərdin, ilahi! M. Ə. S.. İş nə qədər qızğın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • itminan — ə. 1)arxayınlıq, yəqinlik, xatircəmlik; 2) inam, etimad …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • səfa’ — ə. 1) saflıq, xalislik; 2) xatircəmlik, rahatlıq; 3) əyləncə; 4) saf, duru; 5) tamaşa, seyr. Səfayi qəlb qəlb təmizliyi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • səkinə(t) — ə. 1) sakitlik, sükunət; 2) xatircəmlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tə’min — ə. 1) təchiz; 2) şəkk şübhədən çıxarma; xatircəmlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təzəbzüb — ə. 383W 1) qərarsızlıq, tərəddüd etmə; 2) əmin olma; xatircəmlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təəkküd — ə. 1) təsdiq olma; 2) təkid edilmə; 3) əmin olma; xatircəmlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • arxayınçılıq — is. dan. 1. İşlərin yaxşı gedəcəyinə əsassız olaraq inanmaq nəticəsində hasilə gələn xatircəmlik, əminlik. Arxayınçılığa tezliklə son qoyulmalıdır. – <Yolçular> öz xorultuları ilə çayçının ürəyindəki arxayınçılığı daha da möhkəmləndirdilər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • arxayınlıq — is. Sakitlik, dinclik, salamatlıq, xatircəmlik, əmin amanlıq, rahatlıq, asudəlik. Lakin arxayınlıq şəraitində nə qədər alışıb ehtiyat qazanmış olsa belə, ən xırda şey . . əsgəri narahat edir. Ə. Ə.. Arxayınlığa çıxmaq – rahat olmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”